Аз — калинка, ищущая сериозни и искрени отношения, които тя иска да отговори

Аз просто исках да кажа, че съм нормален човек, който има добри и лоши качества, слаби и силни страни. опитвайки се да бъде най-добрият човек, всеки ден, чрез интроспекция, за да се постигне най-висшата мъдрост, която предлага истинското щастие. Искам да се запознаете с нови приятели, да научат някои културата и, преди всичко, да се запознаят с някой специален. Аз вярвам, че един ден и аз ще мога да се срещне човек, който не е истински, и човек, който наистина може да бъде мой. Аз вярвам, че човек открива любовта не е за това, за да бъде обичан, а да…