Средната възраст на законодател на щата на национално ниво, но който не е бил задържан в тези на правоприлагащите органи за заеманата длъжност

Най-младият е избран, и дори най-старши остана сам

Отговори на най-младите тринадцатилетних законодателите на щата в страната, което, доколкото можем да съдим. КОРЕКЦИЯ: Тази публикация е актуализиран, за да отрази факта, че дядо ЭйДжей Эджекомбе, а не баща му е сенатор на щата, както по-рано представител на щата

About